Сайтқа кіруІздеу

Бастапқы Біліктілікті жоғарылату
KazakhRussian (CIS)English (United Kingdom)
Біліктілікті жоғарлату
Баспа беттерінде төмендегі оқытушылардың жұмыстары жарық көрді: 2015-2018жж.. PDF Басып шығару E-mail

 

Жинақ атауы

Оқытушы аты-жөні

Мақала атауы

Республикалық оқу-әдістемелік орталық МОН РК, Астана қ. , 2016ж.

Сураганов К.К

Мақала «Современные образовательные технологии на уроках истории и обществознания в колледже»

Қалалық форум жинағы: «Қазақстан Республи

касы: тарихи даму тәжірибесі және тағылымы», Астана қ.,

2016 ж.

Сураганов К.К

Мақала «Историческая роль лидера нации в становлении и укреплении Независимого Казахстана»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал

№ 11(11) 2015ж.

Сураганов К.К

Мақала « Проблемное обучение на уроках истории»

«Білім мазмұнын жаңғырту контескстіндегі оқу-тәрбие үрдісін жетілдіру»   ІХ қалалық білім мекемелерінің қызметкерлерінің ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдарының жинағы

Адильханова

Бахыт

Орынбековна

Ағылшын тілі пәнінің білім сапасын арттырудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиясының рөлі

Бошай

Ерлан

Қуантқанұлы

Оқу - тәрбие үрдісіндегі кәсіпке бейімделудің писхология

лық мәселелері

Муханалиева Рымгүл   Джусупбековна

Экономиқалық пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану

Республика ғылыми-әдістемелік және педагогтар журналы « Қазақ ұстазы», Астана қ. ,   №12, 2015ж.

Омарова А.Б.

Статья «Қазақстан жастарына толеранттылық тәрбие

беру мәселелері»

Журнал «Педагогикалық оқу»

Абишканова А.М.

Дуальная форма обучения-залог конкурентоспособности специалиста

Әдістемелік құрал, Астана қ., психолгиялық кабинет, 2016ж.

Бошай Е.К.

Мақала «Психологиялық сыр сандық»

Ғылыми-әдістемелік журнал, № 6, 2015ж.                                                            

 

 

Бошай Е.К.

Мақала "Оқу үрдісінде колледж студенттерін кәсіпке психологиялық бейімдеу"

Ғылыми-әдістемелік журнал

ULT USTAZY

№ 09 2015 г.                          

 

Бошай Е.К.

Мақала

"Педагогикалық және психологиялық шығармашылық мәселелерінің теориялық аспектілері";                      

Ғылыми-әдістемелік журнал

«ЗИЯТКЕР»                                   № 11 2015 г.                                        

Бошай Е.К.

Статья  

"Оқу үрдісінде колледж студенттерін кәсіпке психология

Астаналық газета «Вечерняя астана»

№ 135, 01.12.2016 ж.

Колледж

Мақала «Доза смеха»

Ғылыми-әдістемелік журнал «Қазақ ұстазы»

№ 6-7 (18-19 ), 2015ж.  

Адильханова Б.О.

Мақала « Ағылшын тілі сабақтарында тіл дамыту жұмыстары»

«ЗИЯТКЕР»                                   Ғылыми-әдістемелік журнал                               № 11, 2015 ж.                                        

Муханалиева Р.Д.

Мақала     «Экономикалық пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану»

Тамыз кеңесі конференция жинағы , 2015ж.

Муханалиева Р.Д.

Макала «Инновациялық технологиялар жағдайында маманның құзіреттілігін қалыптастыру жолдары»

Ғылыми-әдістелік журнал

Ұлт ұстазы, №12, 2015ж.;

Омарова А.Б.

Мақала «Жастарға толеранттылық тәрбие беру мәселелері»

«Новости      Mail.Ru»

Колледж

Мақала «Стали известны самые востребованные специальности в Астане»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Алшынбаева Г.Ж.

Мақала: Информатик пәнінен «MS ACCESS –ке жалпы мінездеме »

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Жумабаева С.Т.

Мақала «Банковское дело» пәнінен «Порядок заключения кредитного договора с заемщиком и

оформления дополнительного соглашения к кредитному договору»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

НугумановаЖ.Б.

Мақала «Математика» пәнінен «Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Махамбетов А.Ж.

Мақала «Физическая культура» пәнінен «Допты бір орында және қозғалыста алып                                                   жүргізу әдісі»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Жаукина С.А.

Мақала

«Макроэкономика» пәнінен

«Инвестиция және инвестиция функциясы»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Омарова А.Б.

Мақала

«Қазақстан тарихы» пәнінен «Саяси партиялардың қалыптасуы мен қызметі»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Жусупбекова Б.Ж.

Мақала «Русский язык» пәнінен «Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Ахметов К.А.

Мақала «Профессиональный английский язык» пәнінен

«Официально-деловой стиль»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Байгенжина Р.Б.

Мақала «Русский язык» пәнінен «Страдательные причастия настоящего времени»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Жанабаева А.Д.

Мақала «Русский язык» пәнінен

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Молдахметова З.М.

Мақала Физик пәнінен

«Айнымалы   электр   тоғы»

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Мусулманкулова М.А.

Мақала Химии пәнінен «Ең білгір білімгер»

 

«Білім шыңы – ғылым сыры» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналының  «Мәңгілік елдің мәртебелі мұғалімі» жинағы Шымкент қ., 2016ж.

Секерова Б.А.

Мақала Орыс әдебиеті пәнінен М.А. Шолохов «Судьба человека»

 

Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал «Зияткер», № 01 (29) 2017 ж.

Жумабаева С.Т.

Мақала

«Формирование компетенции будущего специалиста»;

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Зияткер» №01 (29) 2017ж.

Мусин С.А.

Мақала

«Дене шынықтыру сабақтарында жүзудің пайдасы»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Зияткерлік қоғам»   07.2016 г

Романова Ж.М.

Мақала

«Шет тілін білу сән емес, заман талабы»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Английский язык в школе, в колледже и ВУЗ-е» №4(28)2016г.

Романова Ж.М.

Мақала «Flora and fauna of the USA»

 

Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал «Зияткер» №06 (34) 2017ж.

Муханалиева Р.Ж.

Мақала «Үшөлшемдік оқу технологиясының қажеттілігі»

Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал «Ұлт ұстазы», №5 (29) 2016г.

Жакина К.А.

Разработка семинара по изучению произведении Н.А.Назарбаева «Казахстанский путь»

Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал «Зияткер», №02 (18) 2016ж.

Жакина К.А.

Тарих пен тіл тамырлас

Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал «Мәңгілік ел жаңаша білім», №01(01) 2017ж.

Жакина К.А.

Сабақтың әзірлемесі: «Появление в Казахстане государства и его развитие»

Республикалық журнал «АстанаМақсатҚазақұстазы», №01-0016, 16.11.2016ж.

Шапишева Б.К. Темербекова А.Е

Мақала «Тәуелсіздікке 25 жыл»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Ахмедиова А.К.

Мақала   «Гендік модификацияланған организмдер қосылған тағамдардың сапасын бақылау»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Ахметова М.Қ.

«Болшая химическая вечеринка»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Баймуканова Л.К.

Тюрюбаева Р.Б.

Мастер-класс форма повышения профессионального мастерства

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Жаукина С.А.

«Инвестиция және инвестиция функциясы»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Кайырбекова А.Т.

«Сан есім. Тәуелсіз Қазақстан»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Махметова А.К.

«Патриотизм – тәрбиенің өзегі»

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   «Тағылым» №6 (45) 2017ж.

Темербекова А.Е.

Студенттердің қарым-«қатынас мәдениетін қалыптастыруға колледж психологының ықпалы»

Республикалық ақпараттық-әдістемелік журнал «Білімдегі жаңалықтар» №1, 2018ж.

Байгенжина Р.Б.

1.Вводные слова. Национальная валюта-тенге. История тенге.

2.Язык-ключ к знанию

Республикалық ақпараттық-әдістемелік журнал «Білімдегі жаңалықтар» №1, 2018ж.

Жанабаева А.Д.

Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения

Республикалық ақпараттық-әдістемелік журнал «Білімдегі жаңалықтар» №1, 2018ж.

Мусулманкулова

1.Логикалық есептер

2.Биология сабағында пәнаралық байланысты қолдану

«Заманауи ғылым. теория мен тәжірибенің өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 22.12.2017ж. ЖШС «Басқару колледжі»

Жумабаева С.Т

«Казахстанская криптовалюта как один из аспектов финансово-экономического развития»

«Заманауи ғылым. теория мен тәжірибенің өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 22.12.2017ж. ЖШС «Басқару колледжі»

Алшынбаева Г.Ж.

«Білім саласындағы өзекті мәселелер»

«Заманауи ғылым. теория мен тәжірибенің өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 22.12.2017ж. ЖШС «Басқару колледжі»

Шайхина А.Б.

«Рынок туристс                       ких услуг и особенности его формирования»

«Заманауи ғылым. теория мен тәжірибенің өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 22.12.2017ж. ЖШС «Басқару колледжі»

Жумабаева С.Т.

«Казахстанская криптовалюта как один из аспектов финансово-экономического развития»

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты Республикалық ғылыми жобалар материалдар жинағы», ІІІ том, ЕНУ им.Гумилева г.Астана, 2017г.

Алшынбаева Г.Ж.

«Математиканы оқытудың жалпы мәселелер»і

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты Республикалық ғылыми жобалар материалдар жинағы», ІІІ том, ЕНУ им.Гумилева г.Астана, 2017г.

Байгенжина Р.Б.

«Тәуелсіз елімнің жетістіктері»

В сборнике материалов ХIII Международной научной конференции «Наука и образование - 2018» ЕНУ им.Гумилева, 12.04.2018 г.

Тулеубаева Г.К.

«Физика и технический прогресс»

 

В сборнике материалов ХIII Международной научной конференции «Наука и образование - 2018» ЕНУ им.Гумилева, 12.04.2018 г.

Балтабай Д.К.

«Жоғары биіктікте орналасқан энергетикалық қондырғы көмегімен тиімді жел энергиясын өндіру»

В сборнике материалов IV-й городской научно- практической конференции для студентов учебных заведений ТиПО и учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г.Астаны «Наука. Образование. Молодежь», Колледж университета технологии и бизнеса, г.Астана, 12.04.2018г.

Жумабаева С.Т.

1.Языковая политика в истории Казахстана

 

2.Где и когда зарождались национальные идеи?

 

В сборнике материалов IV-й городской научно- практической конференции для студентов учебных заведений ТиПО и учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г.Астаны «Наука. Образование. Молодежь», Колледж университета технологии и бизнеса, г.Астана, 12.04.2018г.

Байгабылова Г.Е.

Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі

 

В сборнике материалов IV-й городской научно-практической конференции для студентов учебных заведений ТиПО и учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г.Астаны «Наука. Образование. Молодежь», Колледж университета технологии и бизнеса, г.Астана, 12.04.2018г.

Байбосынова С.Е.

Қазақ сәндік қолданбалы өнер түрлері және оның даму тарихы

 

В сборнике ежегодной научно-практической конференции студентов учебных заведений ТиПО «Наука и новое поколение ХХІ столетия» с международным участием, колледж транспорта и коммуникации г.Астана, 2018г.

Ахметова М.К.

Зеленая экономика»- будущее развитие Казахстана

 

В сборнике ежегодной научно-практической конференции студентов учебных заведений ТиПО «Наука и новое поколение ХХІ столетия» с международным участием, колледж транспорта и коммуникации г.Астана, 2018г.

Балтабай Д.К.

 

 

 

 

Экологическое состояние Астаны и улучшение её

с помощью экотехнологий

 

Шайхина А.Б.

 

Умный город-концепция, стандартизация и релизация смарт сити»

Жумабаева С.Т.

 

Дәстүр – ұлттық кодтың бірі

Байгабылова Г.Е.

 

Ас адамның арқауы

 

 

Елеусизова Ж.Ж.

 

Киберқауіпсіздік ақпараттық қоғамның дамуының қажетті шарты

В сборнике материалов международной научно-практической конференции «Современный подход в подготовке специалистов в сфере ТиПО: методология, теория, практика», г.Астана УО колледж «Туран», 21.02.2018г.

Алиева А.М.

Оқытудың ақпараттық технологиялары және білім беру жүйесінде қолданудың негізгі проблемалары

Жунусова А.С.

Ландшафттық сәулет және технология

 

Маумова А.Ж.

Модульдік оқыту технологиясын арнайы пәндерді оқытуда   қолдану

Махметова А.К.

Применение информационно-коммуникационных технологий в работе мастера производственного обучения

 
Колледждің соңғы 3 жыл бойынша кадрлық әлеуеті: PDF Басып шығару E-mail

Педагогикалық құрам

Штат

тық

Қоса атқарушылар

                 Санаттары бойынша

Зейнеткерлік жаста/

Жоғары

Бірінші

Екінші

Санаты жоқ

Педагогикалық құрам

                       55

                           3

17 / (31%)

13/                   (23 %)

11/ (20%)

 

14

 

6

Оқу-көмекші және қызмет көрсетуші персонал

 

23

 

 

 

-

 

                             -

 

                             -

 

 

-

 

1

                         Барлығы:

2015-2016 оқу жылы

Сапа: 30 / (54 %)

7

 

Педагогикалық құрам

                         56

                               2

20 / (36%)

15/                     (27 %)

10 /(18 %)

 

11

4

Оқу-көмекші және қызмет көрсетуші персонал

24

 

 

 

 

 

2

Барлығы:

2016-2017 оқу жылы

Сапа: 35 / (62,5 %)

6

Педагогикалық құрам

60

2

20 / (32%)

14/                     (22,6 %)

10 /                (18 %)

 

16

2

Оқу-көмекші және қызмет көрсетуші персонал

 

26

 

 

 

 

 

2

Барлығы:

2017-2018 (І семесир)

Сапа: 34 / (56 %)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Колледжде 8 оқытушының   инженер-педагог біліктілігі, 11 оқытушының магистрлік дәрежесі, 1 оқытушының өндірістік оқыту шебері біліктілігі бар. 

Инженер-                             педагогтар – 8

Алиева А.М.                                                                                                                 Баймуканова Л.К.                                                                                                           Л Байгабылова Г.Е.                                                                                                   Байжикенова А.К.                                                                                                                 Коваль М.Л.                                                                                                                        Маумова А.Ж.                                                                                                                   Смирнова О.Д.                                                                                                              Тюрюбаева Р.Б.

Магистранттар-11

                                                                                                           Ахметов К.А..                                                                                         Ақан Ж.А.                                                                                        Акчина Г.А.                                                                                     Ахмедиова А.К.                                                                        

Бекетай Ж.А.                                                                          Ермаханова Т.Т.                                                                         Жылгельдина М.А.                                                                                 Канжил Ш.                                                                      

Қайриденқызы А.                                                                             Усенбаева А.Ж.                                                                                    Шапишева Б.К.

 

  

Оқытушылар саны, барлығы

Жоғары санатты

Бірінші санатты

Екінші санатты

Санаты жоқ

61

20

       13

15

13

 

 

 

 

 

 Педагогикалық қызметкерлердің жетістіктері бойынша деректер:

 

Министрлік грамота

Үкіметтік марапаттаулар

    Үздіктер

Ахметов К.А.                             Аубакиров Б.Г. Абишканова А.М.     Баймуканова Л.К. Жумабаева С.Т.                   Коваль М.Л. Кайырбекова А.Т. Смирнова О.Д.   Усенбаева   А.Ж. Шайкемелова Т.Ш.

 

«Алғыс»

Коваль М.Л.                           Тулеубаева Г.К. Тюрюбаева Р.Б.

«Еңбек даңқы» ордені

ІІІ дәрежелі» - (Шайкемелова Т.Ш.) ҚР Президентінің «Алғыс хаты» (Шайкемелова Т.Ш.)

 

«Білім беруді дамытуға қосқаны үшін» медалі - (Ахметов К.А.)

Ыбырай Алтынсарин» төс белгісі

-

(Ахметов К.А.)

«Мінсіз   қызметі үшін» медалі - (Койлыбаев М.Н.)                                           «Естелік мерейтой» медалі -                     (Койлыбаев М.Н.)                                                       «Ұлттық қауіпсіздік қалқаны» ІІІ дәрежелі медалі – (Койлыбаев М.Н. )                                           «Ұлттық қауіпсіздік   қалқаны»                           ІІ дәрежелі медалі – (Койлыбаев М.Н. )                                

«ҚР білім беру үздігі»- (Шайкемелова Т.Ш.)

«Шекара әскерлерінің   үздігі» -     (Койлыбаев М.Н. )

 
Экономика, технология және тағам өндірісін стандарттау колледжінің инженерлік-педагогикалық мамандар құрамының сапасы 2017-2018 оқу жылы PDF Басып шығару E-mail

 

Барлық оқытушылар саны – 62.

20 адам жоғары санатты, 32%

14 адам бірінші санатты, 23%

14 адам екінші санатты, 23%

14 адам санатсыз, 23%

Құрам сапасы – 34 оқытушы жоғары және бірінші санатты, 55%.

Жоғары санатты

Бірінші санатты

Екінші санатты

Санаты жоқ

1

Абишканова А.М.

Аубакиров Б.Г.

Ахметова М.К.

Акчина Г.А.

2

Алиева А.М.

Байгабылова Г.Е.

Байбосынова С.Е.

Ахмедиова А.К.

3

Алшынбаева Г.Ж.

Баймуканова Л.К.

Ермаханова Т.Т.

Балтабай Д.Қ.

4

Ахметов К.А.

Бошай Е.К.

Есеналин Г.К.

Елеусизова Ж.Ж.

5

Байгенжина Р.Б.

Жаукина С.А.

Есенбекова Б.С.

Ергалиев Е. Г.

6

Жакина К.А.

Жусупбекова Б.Ж.

Кожахметова Ж.А.

Жанаткан Б.

7

Жанабаева А.Д.

Таурбеков

Кайсарбекова Б.Т.

Жукенова Д.Б.

8

Жумабаева С.Т.

Муханалиева Р.Д.

Құлматова Ж.Ш.

Жұнісова А.С.

9

Кайырбекова А.Т.

Романова Ж.М.

Маумова А.Ж.

Койлыбаев М.Н.

10

Канжил Шакирт

Тюрюбаева Р.Б.

Махметова А.К.

Нурпейсова К.С.

11

Коваль М.Л.                      

Усенбаева А.Ж.

Сахабаұлы Е.

Сарбалаева Г.Е.

12

Махамбетов А.Ж.

Шайхина А.Б.

Темербекова А.Е.

Байжикенова А.К.

13

Молдахметова З.

Шапишева Б.К.

Хакимов М.Ж.

Кайрединқызы А.

14

Мусин С.А

 

Бекетай Ж. А.

 

15

Мусулманкулова М.А.

 

Копабаева А.А.

 

16

Омарова А.Б.

 

 

 

17

Секерова Б.А

 

 

 

18

Смирнова О.Д.                              

 

 

 

19

Тулеубаева Г.К.

 

 

 

20

Шайкемелова Т.Ш.

 

 

 

 

Циклдік әдістемелік комиссиялар бойынша инженерлік-педагогикалық мамандар құрамының сапасы 2017-2018 оқу жылы

ЦӘК

Жоғары санатты

Бірінші санатты

Екінші санатты

Санаты жоқ

Сапалық құрам

Жалпы білім беретін пәндер оқытушылары

1.Алшынбаева Г.Ж. 2.Махамбетов А.Ж.

3.Молдахметова З.

4.Мусин С.А

5.Мусулманкулова М.А.

6.Тулеубаева Г.К.

Таурбеков

1.Ахметова М.К.

2.Есеналин Г.К.

3.Құлматова Ж.Ш.

4. Сахабаұлы Е.

 

1.Ергалиев Е. Г.

2.Койлыбаев М.Н.

 

Барлығы – 13 оқытушы;

сапа- 54%

Әлеуметтік-экономикалық пәндер оқытушылары

1.Ахметов К.А.

2.Байгенжина Р.Б

3.Жакина К.А.

4.Жанабаева А.Д.

5.Жумабаева С.Т.

6.Кайырбекова А.Т.

7.Канжил Шакирт

8.Омарова А.Б.

9.Секерова Б.А

10.Шайкемелова Т.Ш.

1.Аубакиров Б.Г.

2. Бошай Е.К.

3.Жусупбекова Б.Ж.

4. Романова Ж.М.

5.Шайхина А.Б.

6.Шапишева Б.К.

 

1.Байбосынова С.Е.

2.Кожахметова Ж.А.

3. Темербекова А.Е.

4. Хакимов М.Ж.

5. Бекетай Ж. А.

 

 

1.Нурпейсова К.С.

2.Сарбалаева Г.Е.

 

Барлығы – 23 оқытушы;

сапа -67%

Арнайы пәндер оқытушылары

1.Коваль М.Л.  

2.Смирнова О.Д.                              

 

1.Байгабылова Г.Е.

2.Баймуканова Л.К.

3.Жаукина С.А. 4.Муханалиева Р.Д.

5.Тюрюбаева Р.Б.

6.Усенбаева А.Ж.

 

1.Есенбекова Б.С.

2.Кайсарбекова Б.Т.

3.Маумова А.Ж.

4.Махметова А.К.

 

1.Акчина Г.А.

2.Ахмедиова А.К.

3.Балтабай Д.Қ.

4.Елеусизова Ж.Ж.

5.Жанаткан Б.

6.Жукенова Д.Б.

7.Байжикенова А.К.

 

Барлығы – 19оқытушы;

сапа- 45%

Орман шаруашылығы пәндерінің оқытушылары

1.Абишканова А.М.

2.Алиева А.М.

 

 

 

1.Ермаханова

Т.Т.

2.Копабаева А.А.

1.Жұнісова А.С.

2.Кайрединқызы А.

Барлығы – 6 оқытушы;

сапа- 40%

Барлығы

20

14

14

14

55%

 

 
Педагогтарды атестаттау PDF Басып шығару E-mail

 

2015-2018 жылдар бойынша аттестатталушы оқытушылар санын салыстыру                                                                                                 

Оқу жылы

Лауазым сәйкестігіне

Жоғары санатқа

Бірінші санатқа

Екінші санатқа

Аттестатталған оқытушылардың жалпы саны

 

2015-2016 оқу жылы

2

1

2

3

8

2016-2017 оқу жылы

-

6

1

5

12

2017-2018 оқу жылы

-

9

2

3

14

Барлығы

2

16

5

11

34

 
Колледж базасында ұйымдастырған біліктілікті арттыру курсы өтті. PDF Басып шығару E-mail

 

25 преподавателей колледжа с 26.03-06.04.2018г. прошли курсы повышения квалификации на базе колледжа, организованные ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по г.Астана по теме: «Педагог новой формации системы ТиПО для преподавателей и мастеров производственного обучения организаций ТиПО».

 

25 преподавателей колледжа с 16.01-30.01.2018г. прошли курсы повышения квалификации на базе колледжа, организованные Академией позитивных технологий консалтинга г.Астаны по теме: «Современные инновационные психологические методики в решении психолого-педагогических задач».

 

Преподаватель колледжа по казахскому языку и литературе Хакимов М.Ж. с 22.01-26.01.2018г. прошел курс повышения квалификации на базе ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по г.Астана по теме: «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқыту процесін жобалау».

 

18.01.2018г. зам.директора по НМР Алшынбаева Г.Ж. прошла обучение на семинаре, организованный ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по г.Астана по теме: «Научно-методическая работа организаций образования по развитию профессионального мастерства педагогов».

Преподаватель специальных дисциплин Баймуканова Л.К. с 21.11-15.12.2017г. прошла месячную международную стажировку по углубленному изучению английского языка в Великобритании г.Глазгоу в Кадендоском университете.

Преподаватель специальных дисциплин Махметова А.К. с 25.11-25.12.2017г. прошла месячную международную стажировку по углубленному изучению английского языка в Малайзии, в Азиатско-Тихоокенском университете.

 

19 преподавателей колледжа с 27.11-08.12.2017г. прошли международные курсы повышения квалификации в онлайн режиме, организованные Казахским Национальным университетом им.Аль-Фараби г.Алматы по теме: «Современные информационные технологий, методы дистанционного обучения».

 

с 23.10-26.10.2017г. зам.директора по УПР Коваль М.Л. прошла курс наставников, организованный НПП РК «Атамекен» по проекту Германия и Астана.

 

Преподаватель специальных дисциплин Ермаханова Т.Т. с 19.09 - 22.09.2017г. прошла курс наставников, организованный НПП РК «Атамекен» по проекту Германия и Астана.

2 преподавателя колледжа с 16.10-27.10.2017г. прошли курсы повышения квалификации, организованные НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по теме: «Реализация образовательных программ прикладного бакалавриата в организациях ТиПО, послесреднего образования».

2 преподавателя колледжа с 09.10-20.10.2017г. прошли курсы повышения квалификации, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по теме: «Методика CLIL(КЛИЛ): предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке».

5 преподавателей колледжа с 25.09-06.10.2017г. прошли курсы повышения квалификации, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по теме: «Особенности внедрения кредитно-модульной технологии обучения в организациях ТиПО».

Преподаватели колледжа по казахскому языку и литературе с 21.08-31.08.2017г. прошли курсы повышения квалификации в онлайн режиме, организованные Казахским Национальным университетом им.Аль-Фараби г.Алматы по теме: «Қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері».

В 2016-2017 учебном году 24 преподавателя колледжа прошли курсы повышения квалификации по международным требованием в НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по теме: «Реализация образовательных программ ТиПО, разработанных на основе модульно-компетентностного подхода».

 

kurspovish

 
2016-2017 оқу жылында колледждің 45 оқытушысы біліктілік арттыру курстарынан өтті. PDF Басып шығару E-mail

 

2016-2017 оқу жылында колледждің 45 оқытушысы біліктілік арттыру курстарынан өтті. 

 

 

 

Барлығы

Оның ішінде

 

АО НЦПК «Өрлеу»

НАО  Холдинг

«Кәсіпкор»

Шет ел орталықтары

Халықаралық жоба аясындағы барған курстар

Өндірістегі іс-тәжірибе

Онлайн курстар

Ақпараттық

Технология

Басқа

лары

Курстар 45

2

24

3

1

5

2

 

8

Семинар лар  52

 

 

 

15

 

 

 

 

1

 

36

 

 

 

Соңғы 3 жылғы колледж оқытушыларының біліктілік арттыру курстары

 

Оқу жылы

Өтілген біліктілік арттыру курстары

Өтілген оқыту семинарлары

Қорытынды

2014-2015

33

13

46

2015-2016

23

32

55

2016-2017

45

52

97

итого

101

97

198

 
«Квалификация педагогов» PDF Басып шығару E-mail
Аудармасы жоқ.

 

   В 2013-2014 учебном году прошли курсы повышения квалификации 60  преподавателей.

Курсы повышения квалификации преподавателей колледжа за три года

Таблица

Учебный год

Пройдено курсов повышения квалификации

Пройдено обучающих семинаров

Итого

2011-2012

14

5

19

2012-2013

24

8

32

2013-2014

60

8

68

итого

96

21

117

 

Курсы повышения  на 2014-2015 уч.год

Ахметов   К.А. на тему  «Роль современного менеджера в эффективном управлении учебных заведений ТиПО» , г.Алматы  с 15 по 26 сентября  2014г.,РИПК АО  НЦПК «Өрлеу»

 
Біліктілікті жоғарлату курстары PDF Басып шығару E-mail

 

Біліктілікті жоғарлату курстары келесі оқытушылармен өткізілді:

-Есеналин Ғ.Қ. 26 қыркүйектен 1 қазан аралығында Қарағандыда №3 кәсіби лицей негізінде электронды оқу бойынша, қатысушы сертификаты,

-Коваль М.Л. 3-14.10.11ж. біліктілікті жоғарлату курстарының тақырыбы бойынша: «Нарық жағдайындағв өндірістік оқыту және өндірістік тәжірибе менеджменті»  РБЖИ, қатысушы сертификаты,

-Хапар Н., Өсерхан Б., Омарова Д.Ж.,  Калиакпарова Ж.М. 8-18.11.11ж. біліктілікті жоғарлату курстары БЖИ және БК Астана қаласы бойынша тақырыбы: «Кәсіби оқытудағы заманауи технологиялық оқу», қатысушы сертификатары,

 -Шапишева Б.Қ. біліктілікті жоғарлату курстарының тақырыбы бойынша: «Компетенция негізінде даындық және модульді оқу бағдарламаларын еңгізу», политехникалық колледжінің аймақтың біліктілікті жоғарлату орталығында өткізілді, Астана қаласы  10-22.01.2012ж., қатысушы сертификаты,

-Жақсылыкова Ж.А. біліктілікті жоғарлату курстарының тақырыбы бойынша: «Ағылшын тілі оқытушысының кәсіби шеберлігін жетілдіру» БЖИ және БК Астана қаласы 23-27.01.2012ж., қатысушы сертификаты,

Біліктілікті жоғарлату формалары негізінде оқытушылармен семинарлар өткізілді:

-Усманова А.О. семинар бойынша тақырыбы: «Оқу үрдісінде КАТ қолдану бойынша аймақтық семинар» 27-29 қыркүйек 2011ж. Семинар басқарушысы  Катрин Йолле Ватне, қатысушы сертификаты,

-Белова Н.В., Қапасова Г.С., Молдахметова З. семинар бойынша тақырыбы (10-14.01.2012ж.): «Индустриалды-инновациялық жетілдіру жағдайында экономикалық пәндер өткізу әдістері» «Туран-Астана» Университеті негізінде өткізіледі, қатысушы сертификатары,

-Қапасова Г.С. городской обучающий семинар «Электронды оқу құралдары– теория және  практика» 9.12.2011ж.,  политехникалық  колледж, қатысушы сертификаты.


 


© 2018 Колледж экономики, технологии и стандартизации пищевых производств. Барлық құқықтар қорғалған.
Joomla! — лицензия бойынша таратылатын еркін бағдарламалық жабдықтама GNU/GPL.
RocketTheme Joomla Templates